βουβός

, η ό
vuˈvɔs
adjetivo
próprio, figurado mudo
είδαμε μια βουβή ταινία
vimos um filme mudo
έμεινε βουβός από σαστιμάρα
ficou mudo de espanto
οι βουβές διαμαρτυρίες τους δεν έδωσαν αποτέλεσμα
os seus protestos mudos não deram resultado
τα μάτια του εξέφραζαν βουβό πόνο
os seus olhos revelavam uma dor muda
(teatro) βουβό πρόσωπο
comparsa, personagem mudo
βουβός κινηματογράφος
cinema mudo
Como referenciar: βουβός in Dicionário infopédia de Grego - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-09-23 04:34:40]. Disponível na Internet:

OUTROS EXEMPLOS DE USO

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
CIÊNCIAS
φλεβοτόμο κουνούπι
papataz
EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO
βουβός χάρτης
mapa mudo
INDÚSTRIA
βουβός δέκτης
recetor com silenciador