υδρογονοσταγονίδιο

, ου
iðrɔɣɔnɔstaɣɔˈniðiɔ
nome neutro
gotícula feminino de hidrogénio
ο σχηματισμός υδρογονοσταγονιδίων
a formação de gotículas de hidrogénio
Como referenciar: υδρογονοσταγονίδιο in Dicionário infopédia de Grego - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-04-26 00:54:52]. Disponível na Internet: