MOMENTOS WOOK - 20% de desconto em todos os livros
favoritos
com.ba.ter separador fonéticakõbɐˈter

conjugação

verbo intransitivo
1.
μάχομαι, πολεμώ, παλεύω, αγωνίζομαι
combater com bravura
πολεμώ με λεβεντιά
combater com brio
μάχομαι με ευψυχία
combateu como os demais
πάλεψε όπως όλοι οι άλλοι
combateu pela pátria
αγωνίστηκε για την πατρίδα
dispôs-se a combater
ετοιμάστηκε να πολεμήσει
morreu a combater
σκοτώθηκε μαχόμενος
resolveram o diferendo sem combater
έλυσαν τη διαφορά χωρίς να παλέψουν
2.
figurado αγωνίζομαι, μάχομαι, παλεύω
combater pela liberdade
αγωνίζομαι για την ελευθερία
combater pela liberdade de imprensa
μάχομαι για την ελευθεροτυπία
combater pela paz
μάχομαι για την ειρήνη
combater pelos direitos das crianças
αγωνίζομαι για τα δικαιώματα των παιδιών
verbo transitivo
1.
πολεμώ, καταπολεμώ, αντιμάχομαι
em vez de o combater, associou-se a ele
αντί να τον πολεμήσει, συνενώθηκε μαζί του
os guerrilheiros combatem o exército regular
οι αντάρτες αντιμάχονται τον τακτικό στρατό
os países que se aliaram para combater a Alemanha
οι χώρες που συμμάχησαν για να καταπολεμήσουν τη Γερμανία
2.
figurado καταπολεμώ, πολεμώ, μάχομαι, παλεύω
combater o analfabetismo
καταπολεμώ τον αναλφαβητισμό
combater o desemprego
μάχομαι την ανεργία
combater o poder dos monopólios
πολεμώ τη δύναμη των μονοπωλίων
combater o racismo
μάχομαι το ρατσισμό
combater um adversário político
καταπολεμώ έναν πολιτικό αντίπαλο

Outros exemplos de uso

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
 • administrative law / POLITICS
  combater a imigração não autorizada
  el
  καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης
 • European Union / justice
  programa específico «Prevenir e combater a criminalidade»
  el
  ειδικό πρόγραμμα "Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας"
 • counterfeiting
  conjunto de instrumentos da UE para combater a contrafação
  el
  εργαλειοθήκη της ΕΕ κατά της παραποίησης/απομίμησης
 • chemistry
  Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
  el
  Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • child protection / child pornography / sexual offence / EU office or agency
  Centro da UE sobre o Abuso Sexual de Crianças / Centro da UE para Prevenir e Combater o Abuso Sexual de Crianças / Centro da UE
  el
  Κέντρο της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, Κέντρο της ΕΕ κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
 • economic development
  Ação Climática / ODS13 / Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos
  el
  δράση για το κλίμα
 • chemistry
  Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável.
  el
  Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.
 • European Union / education
  Combater o Abandono Escolar Precoce: Um Contributo Essencial para a Estratégia «Europa 2020»
  el
  Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020»
 • chemistry
  Em caso de incêndio: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
  el
  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • United Nations / migration / trafficking in persons
  Ação Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos e a Introdução Clandestina de Migrantes / Ação Mundial para Prevenir e Combater o Tráfico de Seres Humanos e a Introdução Clandestina de Migrantes / GLO.ACT
  el
  παγκόσμια δράση για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών
 • social affairs
  Iniciativa Daphne - Ações para combater a violência exercida contra as crianças, os jovens e as mulheres / DAPHNE
  el
  Πρωτοβουλία ΔΑΦΝΗ - Μέτρα για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών, ΔΑΦΝΗ
 • migration / European Union
  Plano da UE sobre as melhores práticas, normas e procedimentos para prevenir e combater o tráfico de seres humanos
  el
  Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων
 • chemistry
  Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
  el
  Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • arms policy / UN programmes and funds
  Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos / Programa de Ação das Nações Unidas sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre
  el
  Πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες του τις μορφές
 • arms policy / United Nations
  Reunião Bienal de Estados de Análise da Implementação do Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos / Reunião Bienal de Estados de Análise da Implementação do Programa de Ação
  el
  διετής σύνοδος των κρατών για το πρόγραμμα δράσης
 • arms policy / United Nations
  Conferência das Nações Unidas de Revisão dos Progressos na Implementação do Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos
  el
  Διάσκεψη Αναθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών για την επισκόπηση της προόδου στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης για την πρόληψη, την καταπολέμηση και εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες του τις μορφές
 • economic development
  Proteger a Vida Terrestre / Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade / ODS15
  el
  ζωή στη στεριά
Download IATE, European Union, 2023
Partilhar
 • partilhar whatsapp
Como referenciar
Porto Editora – combater no Dicionário infopédia de Português - Grego [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2024-07-20 23:28:33]. Disponível em

Língua Gestual Portuguesa

ver a entrada combater

thumbnail gesto
ver
palavras parecidas

Outros exemplos de uso

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
 • administrative law / POLITICS
  combater a imigração não autorizada
  el
  καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης
 • European Union / justice
  programa específico «Prevenir e combater a criminalidade»
  el
  ειδικό πρόγραμμα "Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας"
 • counterfeiting
  conjunto de instrumentos da UE para combater a contrafação
  el
  εργαλειοθήκη της ΕΕ κατά της παραποίησης/απομίμησης
 • chemistry
  Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
  el
  Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • child protection / child pornography / sexual offence / EU office or agency
  Centro da UE sobre o Abuso Sexual de Crianças / Centro da UE para Prevenir e Combater o Abuso Sexual de Crianças / Centro da UE
  el
  Κέντρο της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, Κέντρο της ΕΕ κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
 • economic development
  Ação Climática / ODS13 / Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos
  el
  δράση για το κλίμα
 • chemistry
  Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável.
  el
  Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.
 • European Union / education
  Combater o Abandono Escolar Precoce: Um Contributo Essencial para a Estratégia «Europa 2020»
  el
  Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020»
 • chemistry
  Em caso de incêndio: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
  el
  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • United Nations / migration / trafficking in persons
  Ação Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos e a Introdução Clandestina de Migrantes / Ação Mundial para Prevenir e Combater o Tráfico de Seres Humanos e a Introdução Clandestina de Migrantes / GLO.ACT
  el
  παγκόσμια δράση για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών
 • social affairs
  Iniciativa Daphne - Ações para combater a violência exercida contra as crianças, os jovens e as mulheres / DAPHNE
  el
  Πρωτοβουλία ΔΑΦΝΗ - Μέτρα για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών, ΔΑΦΝΗ
 • migration / European Union
  Plano da UE sobre as melhores práticas, normas e procedimentos para prevenir e combater o tráfico de seres humanos
  el
  Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων
 • chemistry
  Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
  el
  Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • arms policy / UN programmes and funds
  Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos / Programa de Ação das Nações Unidas sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre
  el
  Πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες του τις μορφές
 • arms policy / United Nations
  Reunião Bienal de Estados de Análise da Implementação do Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos / Reunião Bienal de Estados de Análise da Implementação do Programa de Ação
  el
  διετής σύνοδος των κρατών για το πρόγραμμα δράσης
 • arms policy / United Nations
  Conferência das Nações Unidas de Revisão dos Progressos na Implementação do Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos
  el
  Διάσκεψη Αναθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών για την επισκόπηση της προόδου στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης για την πρόληψη, την καταπολέμηση και εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες του τις μορφές
 • economic development
  Proteger a Vida Terrestre / Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade / ODS15
  el
  ζωή στη στεριά
Download IATE, European Union, 2023
Artigos
ver+
Partilhar
 • partilhar whatsapp
Como referenciar
Porto Editora – combater no Dicionário infopédia de Português - Grego [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2024-07-20 23:28:33]. Disponível em