valer

va.ler
vɐˈler
verbo transitivo
2.
έχω αξία, αξίζω
neste momento, 1 euro vale 1,26 dólares
αυτή τη στιγμή, 1 ευρώ αξίζει 1,26 δολάρια
quanto vale o relógio?
πόσο αξίζει το ρολόι;
um escudo valia dez tostões
ένα εσκούδο είχε αξία δέκα δεκάρες
3.
αξίζω, είμαι άξιος [+ gen.]
iniciativas dessas valem o nosso apoio
τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν τη συμπαράστασή μας
tu não vales a minha preocupação
εσύ δεν είσαι άξιος της ανησυχίας μου
4.
αξίζω, λέω coloquial
este café não vale nada
αυτός ο καφές δεν λέει τίποτα
este programa não vale muito
αυτό το πρόγραμμα δεν αξίζει πολλά
5.
εξασφαλίζω
aquela ação valeu-lhes uma boa recompensa
εξείνη η πράξη τους εξασφάλισε μια καλή ανταμοιβή
obra que lhe valeu a consagração mundial
έργο που του εξασφάλισε την παγκόσμια καθιέρωση
6.
στοιχίζω
a preguiça valeu-lhe uma reprimenda
η τεμπελιά του του στοίχισε μια επίπληξη
aquela desobediência valeu-lhe um castigo
εκείνη η ανυπακοή τού στοίχισε μια τιμωρία
aquelas palavras valeram-lhe a chacota dos outros
εκείνα τα λόγια τού στοίχισαν το χλευασμό των άλλων
aquele movimento brusco valeu-me um torcicolo
εκείνη η απότομη κίνηση μου στοίχισε ένα στραβολαίμιασμα
7.
βοηθώ [a, -]
valer aos necessitados
βοηθώ τους απόρους
8.
ωφελώ [de, -]
de nada vale protestares
δεν ωφελεί καθόλου να διαμαρτυρηθείς
valeu-lhe de pouco a indulgência
τον ωφέλησε ελάχιστα η επιείκειά του
valeu-te de muito o esforço?
σε ωφέλησε πολύ η προσπάθεια;
verbo intransitivo
1.
αξίζω
ela vale muito como professora
ως δασκάλα, αυτή αξίζει πολύ
ele não vale muito
αυτός δεν αξίζει πολλά
2.
ισχύω
aqui, o euro não vale, temos de pagar com a moeda nacional
εδώ, το ευρώ δεν ισχύει, πρέπει να πληρώνουμε με το εθνικό νόμισμα
essa é uma regra que vale para todos
αυτός είναι ένας κανόνας που ισχύει για όλους
3.
πάω coloquial
isso não vale, é contra as regras do jogo
αυτό δεν πάει, είναι ενάντια στους κανόνες του παιχνιδιού
4.
σώζω
foi o que me valeu!
αυτό με έσωσε!
o que lhe valeu na adversidade, foi o recurso às economias que tinha
αυτό που τον έσωσε στην αντιξοότητα ήταν η καταφυγή στις οικονομίες που είχε
valeu-nos termos um guarda-chuva
μας έσωσε το ότι είχαμε μια ομπρέλα
5.
σώζω, βοηθώ
quem lhe valeu naquele aperto foi o irmão
αυτός που τον βοήθησε σ' εκείνη τη δυσκολία ήταν ο αδελφός του
quem me valeu foi ele, que me tratou de tudo
αυτός που με έσωσε ήταν εκείνος, που τα φρόντισε όλα
a valer
για τα καλά
deu-lhe a valer
τον ξυλοφόρτωσε για τα καλά
fazer-se valer
ορθώνω το ανάστημά μου
fazer-se valer de
ανατρέχω σε
fez-se valer dos conhecimentos que tinha adquirido antes
ανέτρεξε στις γνώσεις που είχε αποκτήσει πριν
fazer valer (alguma coisa)
διεκδικώ, αξιώνω
pretendo fazer valer os meus direitos
σκοπεύω να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου
(provérbio) homem prevenido, vale por dois
άμα ξέρεις τι να περιμένεις, φυλάγεσαι ανάλογα
(provérbio) mais vale pouco do que nada
κάλλιο το λίγο παρά το τίποτα
(provérbio) mais vale quebrar que torcer
κάλλιο να πεθάνω παρά να ενδώσω, καλύτερα να σπάω παρά να λυγίσω
(provérbio) mais vale tarde do que nunca
κάλλιο αργά παρά ποτέ
(provérbio) mais vale um pássaro na mão do que dois a voar
κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει
mais valiainfinitivo ...
καλύτερα να...
mais valia estares calada
καλύτερα να μην έλεγες τίποτα
(não) valer a pena
(δεν) αξίζει τον κόπο
não vale a pena enumerar detalhes
δεν αξίζει τον κόπο να αραδιάσω λεπτομέρειες

vale a pena repetir que...
αξίζει τον κόπο να επαναλάβω ότι...
valer por
αξίζω/κάνω για
a lutar, ele vale por dois
στην πάλη, αυτός κάνει για δύο
figurado vale tudo menos tirar olhos
όλα τα μέσα είναι αποδεκτά
valha a verdade
η αλήθεια να λέγεται, να λέμε την αλήθεια
valha-me Deus!
Θεός φυλάξοι!, Θεέ μου!, Χριστέ μου!
ANAGRAMAS
Porto Editora – valer no Dicionário infopédia de Português - Grego [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-01-19 15:05:01]. Disponível em

OUTROS EXEMPLOS DE USO

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA
doença do Vale do Rift / febre do Vale do Rift / febre do vale do Rifte
νόσος της κοιλάδας του Rift, πυρετός της κοιλάδας Rift
ATIVIDADE POLÍTICA
Acordo referente aos Vales Postais
Ειδική Συμφωνία για ταχυδρομικές εντολές πληρωμής
ATIVIDADE POLÍTICA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Acordo referente aos Vales Postais (1994)
Ειδική Συμφωνία για τις ταχυδρομικές εντολές πληρωμής (1994)
VER +