convir

con.vir
kõˈvir
verbo intransitivo
tot overeenstemming komen, het eens zijn;
geschikt, geëigend zijn, goed van pas komen;
van nut, dienstig zijn
convém
het past, zo hoort het
men moet
convém notar que
men moet er opletten dat
men moet er acht opslaan dat
convém(-lhe)?
komt het U uit? is het naar uw wens?
Porto Editora – convir no Dicionário infopédia de Português - Neerlandês [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-01-23 15:14:44]. Disponível em

OUTROS EXEMPLOS DE USO

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
ENERGIA
o trépano mecânico convém particularmente às camadas delgadas
de "trepanner" is bijzonder geëigend voor de ontginning van lagen met geringe opening