favoritos
e.fe.tu.ar separador fonéticaifɛˈtwar

conjugação

verbo transitivo
uitvoeren, uitwerken, tot stand brengen, effect doen sorteren
efetuar-se
verbo pronominal
plaatsvinden, effect sorteren

Outros exemplos de uso

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
 • materials technology / land transport / TRANSPORT
  trabalhos a efetuar
  nl
  uit te voeren werken
 • FINANCE
  efetuar um pagamento
  nl
  een betaling uitvoeren
 • industrial structures
  efetuar uma amostragem / obter uma amostra
  nl
  monster trekken, bemonsteren
 • EUROPEAN UNION / FINANCE
  efetuar transferências
  nl
  overmakingen verrichten
 • EUROPEAN UNION / FINANCE
  efetuar uma autorização
  nl
  een betalingsverplichting uitvoeren
 • ECONOMICS
  efetuar um desinvestimento
  nl
  ...belegging te gelde maakt
 • medical science
  abortar / efetuar um lançamento aéreo
  nl
  afbreken, uitgooien, een miskraam hebben,aborteren, afbreken
 • communications
  efetuar o lacete de retorno
  nl
  terugkoppelen
 • FINANCE
  efetuar a cobrança de um crédito / efetuar a cobrança de uma dívida
  nl
  een schuldvordering invorderen, een schuldvordering innen, een schuldvordering incasseren
 • insurance
  efetuar uma prestação de serviços
  nl
  een dienstverrichting uitvoeren, diensten verrichten
 • FINANCE
  efetuar missões por conta do Banco
  nl
  missies voor de Bank vervullen
 • humanities
  pedido para efetuar uma demonstração
  nl
  aanmelding voor een demonstratie
 • FINANCE
  ordem para efetuar à cotação de fecho
  nl
  order tegen de slotkoers
 • industrial structures
  inventário das transformações a efetuar
  nl
  inventaris van op te zetten veranderingen
 • FINANCE
  ordem para efetuar à cotação de abertura
  nl
  order tegen de openingskoers
 • EUROPEAN UNION / FINANCE
  efetuar despesas por conta das Comunidades
  nl
  uitgaven voor rekening van de Gemeenschappen verrichten
 • land transport / TRANSPORT
  efetuar o serviço de vigia, usando a vista
  nl
  uitkijk houden door te kijken
 • communications / land transport / TRANSPORT
  proibição de efetuar manobras por gravidade
  nl
  heuvelverbod, verbod tot rijden over de heuvel
 • land transport / TRANSPORT
  efetuar o serviço de vigia, usando o ouvido
  nl
  uitkijk houden door te luisteren
 • air transport
  efetuar o transporte aéreo contra remuneração
  nl
  tegen vergoeding door de lucht vervoeren
 • natural and applied sciences / AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
  marcação dos cortes a efetuar na árvore abatida
  nl
  aangeven door merken waar stam in stukken gezaagd moet worden
 • materials technology
  sensor que permite efetuar correções em tempo real
  nl
  voeler voor tijdige correctie, sensor voor onmiddellijke korrektie, voeler voor correctie in werkelijke tijd
 • FINANCE
  criação de uma filial para efetuar as operações sobre títulos
  nl
  t.b.v.effectentransacties een dochtermaatschappij oprichten
 • ECONOMICS
  possibilidade de efetuar levantamentos de fundos de imediato até um limite máximo
  nl
  mogelijkheid directe opvragingen te verrichten tot een bepaald maximum
 • EUROPEAN UNION / information technology and data processing
  Comité consultivo para as ações a efetuar no domínio da segurança dos sistemas de informação
  nl
  Raadgevend Comité voor te voeren acties op het gebied van de beveiliging van informatiesystemen
 • EUROPEAN UNION / LAW
  condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de transporte num Estado-Membro
  nl
  voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zijn
 • European Union / TRANSPORT
  as condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de transporte num Estado-Membro
  nl
  voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een lidstaat waarin zij niet woonachtig zijn
 • EUROPEAN UNION
  Comité Consultivo para as condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de transporte rodoviário de passageiros num Estado-Membro (cabotagem)
  nl
  Raadgevend Comité inzake de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (cabotage)
 • FINANCE
  data a partir da qual se efetuará o primeiro pagamento de juros
  nl
  datum waarop een lening rente gaat dragen
Download IATE, European Union, 2023
Partilhar
 • partilhar whatsapp
Como referenciar
Porto Editora – efetuar no Dicionário infopédia de Português - Neerlandês [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2024-04-17 13:34:42]. Disponível em
palavras parecidas

Outros exemplos de uso

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
 • materials technology / land transport / TRANSPORT
  trabalhos a efetuar
  nl
  uit te voeren werken
 • FINANCE
  efetuar um pagamento
  nl
  een betaling uitvoeren
 • industrial structures
  efetuar uma amostragem / obter uma amostra
  nl
  monster trekken, bemonsteren
 • EUROPEAN UNION / FINANCE
  efetuar transferências
  nl
  overmakingen verrichten
 • EUROPEAN UNION / FINANCE
  efetuar uma autorização
  nl
  een betalingsverplichting uitvoeren
 • ECONOMICS
  efetuar um desinvestimento
  nl
  ...belegging te gelde maakt
 • medical science
  abortar / efetuar um lançamento aéreo
  nl
  afbreken, uitgooien, een miskraam hebben,aborteren, afbreken
 • communications
  efetuar o lacete de retorno
  nl
  terugkoppelen
 • FINANCE
  efetuar a cobrança de um crédito / efetuar a cobrança de uma dívida
  nl
  een schuldvordering invorderen, een schuldvordering innen, een schuldvordering incasseren
 • insurance
  efetuar uma prestação de serviços
  nl
  een dienstverrichting uitvoeren, diensten verrichten
 • FINANCE
  efetuar missões por conta do Banco
  nl
  missies voor de Bank vervullen
 • humanities
  pedido para efetuar uma demonstração
  nl
  aanmelding voor een demonstratie
 • FINANCE
  ordem para efetuar à cotação de fecho
  nl
  order tegen de slotkoers
 • industrial structures
  inventário das transformações a efetuar
  nl
  inventaris van op te zetten veranderingen
 • FINANCE
  ordem para efetuar à cotação de abertura
  nl
  order tegen de openingskoers
 • EUROPEAN UNION / FINANCE
  efetuar despesas por conta das Comunidades
  nl
  uitgaven voor rekening van de Gemeenschappen verrichten
 • land transport / TRANSPORT
  efetuar o serviço de vigia, usando a vista
  nl
  uitkijk houden door te kijken
 • communications / land transport / TRANSPORT
  proibição de efetuar manobras por gravidade
  nl
  heuvelverbod, verbod tot rijden over de heuvel
 • land transport / TRANSPORT
  efetuar o serviço de vigia, usando o ouvido
  nl
  uitkijk houden door te luisteren
 • air transport
  efetuar o transporte aéreo contra remuneração
  nl
  tegen vergoeding door de lucht vervoeren
 • natural and applied sciences / AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
  marcação dos cortes a efetuar na árvore abatida
  nl
  aangeven door merken waar stam in stukken gezaagd moet worden
 • materials technology
  sensor que permite efetuar correções em tempo real
  nl
  voeler voor tijdige correctie, sensor voor onmiddellijke korrektie, voeler voor correctie in werkelijke tijd
 • FINANCE
  criação de uma filial para efetuar as operações sobre títulos
  nl
  t.b.v.effectentransacties een dochtermaatschappij oprichten
 • ECONOMICS
  possibilidade de efetuar levantamentos de fundos de imediato até um limite máximo
  nl
  mogelijkheid directe opvragingen te verrichten tot een bepaald maximum
 • EUROPEAN UNION / information technology and data processing
  Comité consultivo para as ações a efetuar no domínio da segurança dos sistemas de informação
  nl
  Raadgevend Comité voor te voeren acties op het gebied van de beveiliging van informatiesystemen
 • EUROPEAN UNION / LAW
  condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de transporte num Estado-Membro
  nl
  voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zijn
 • European Union / TRANSPORT
  as condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de transporte num Estado-Membro
  nl
  voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een lidstaat waarin zij niet woonachtig zijn
 • EUROPEAN UNION
  Comité Consultivo para as condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de transporte rodoviário de passageiros num Estado-Membro (cabotagem)
  nl
  Raadgevend Comité inzake de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (cabotage)
 • FINANCE
  data a partir da qual se efetuará o primeiro pagamento de juros
  nl
  datum waarop een lening rente gaat dragen
Download IATE, European Union, 2023
Artigos
ver+
Partilhar
 • partilhar whatsapp
Como referenciar
Porto Editora – efetuar no Dicionário infopédia de Português - Neerlandês [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2024-04-17 13:34:42]. Disponível em