quebrar

que.brar
kəˈbrar
verbo transitivo
breken, verbrijzelen, stukslaan;
verwoesten, vernietigen;
knikken, knakken;
afbreken;
domineren, onderwerpen;
verzwakken, verminderen;
onderbreken;
over;
treden, schenden
verbo intransitivo
(stuk) breken, scheuren, in stukken, uiteenvallen;
minder worden, afzwakken;
failliet gaan;
coloquial blut zijn;
doorbuigen;
slaan, breken (van golven);
(aan gewicht) verliezen;
MEDICINA zich een breuk op de hals halen, hernia krijgen;
(tecnologia) kapot, stuk gaan, niet meer werken
Porto Editora – quebrar no Dicionário infopédia de Português - Neerlandês [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-01-28 09:24:40]. Disponível em

OUTROS EXEMPLOS DE USO

Os seguintes exemplos foram recolhidos da Base Terminológica da União Europeia (IATE) e não representam a opinião dos editores da infopedia.pt.
ATIVIDADE POLÍTICA
Convenção relativa às Sanções Penais por Quebra do Contrato de Trabalho por parte dos Trabalhadores Indígenas
Verdrag betreffende de penale sancties bij niet-nakoming van de arbeidsovereenkomst door de inheemse arbeiders
ATIVIDADE POLÍTICA, QUESTÕES SOCIAIS
Convenção relativa à Abolição das Sanções Penais por Quebra do Contrato de Trabalho por parte dos Trabalhadores Indígenas
Verdrag betreffende de afschaffing van de poenale sancties bij verbreking van het arbeidscontract door inheemse arbeiders
CIÊNCIAS
quebra de potencial eletromagnético
elektromagnetische potentiaalberg
quebra na ressonância dos eletrões
multipacting ontlading
VER +