μηχανογράφηση

, ης εως
mixanɔˈɣrafisi
nome feminino [sem plural]
informática
εταιρεία που χρησιμοποιεί μηχανογράφηση
empresa que utiliza a informática
Como referenciar: μηχανογράφηση in Dicionário infopédia de Grego - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-08-24 08:43:19]. Disponível na Internet: